پورتال امور زنان و خانواده

نهاد ریاست جمهوری - معاونت امور زنان و خانواده

آمار و ارقام


سازمان های مردم نهاد

1339
ثبت شده
789
تایید شده
550
در حال بررسی
0
رد شده

ثبت و پیگیری طرح

500
ثبت شده
88
تایید شده
200
در حال بررسی
212
رد شده

101 عکس

0
ثبت شده
0
تایید شده
0
در حال بررسی
0
رد شده